Depresja u dziecka

Badania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wykazują, iż depresja jest jedną z najpoważniejszych jednostek chorobowych na świecie. Szacuje się, że około 10% populacji cierpi na depresję. Coraz częściej na depresję choruje młodzież oraz dzieci- fakt ten jest bardzo niepokojący.

Co może być przyczyną depresji u dzieci?

 • rywalizacja rówieśników na każdej płaszczyźnie,
 • brak miłości i uwagi, odrzucenie dziecka przez rodziców,
 • duże wymagania rodziców,
 • nadmierne ambicje dziecka,
 • lęk głodu i zimna,
 • gorsze warunki ekonomiczne życia niż koleżanki – zazdrość,
 • problemy z nauka,
 • zdenerwowanie, niepokój rodziców, które wywołują brak bezpieczeństwa,
 • problemy finansowe np. utrata pracy przez rodziców.

Najnowsze badania ukazują szokujące wyniki, o to one:

 1. 13% dzieci podjęło próbę targnięcia się na swoje życie,
 2. ok. 40% dzieci w uczęszczających do szkół podstawowych nie ma poczucia sensu życia,
 3. 89% dzieci posiada myśli samobójcze,
 4. 30% dzieci przyznało się do myśli samobójczych.

Jak możemy podzielić objawy depresyjne?

 1. objawy emocjonalne – smutek, obniżenie nastroju, płacz, lęk, napięcie, drażliwość,
 2. objawy somatyczne – problemy ze snem, złe samopoczucie, brak apetytu lub wzmożony apetyt, osłabienie, zmęczenie, skargi na różnego rodzaju bóle, myśli samobójcze,
 3. objawy poznawcze: negatywny obraz siebie, niska samoocena, samookaleczenie się, pesymizm,
 4. objawy motywacyjne – brak mobilizacji do działania, brak zdecydowania i podejmowania czynów,

Jakie mogą być objawy depresji?

 • myśli samobójcze;
 • drażliwość, agresja silne pobudzenie,
 • nieśmiałość, brak energii,
 • smutek,
 • ograniczenie kontaktów z rówieśnikami,
 • problemy z pamięcią;
 • brak apetytu,
 • unikanie dzieci, samotność,
 • różnego rodzaju fobie,
 • bóle głowy, żołądka,
 • bojaźliwość, brak zdecydowania, niska samoocena,
 • zmienność nastrojów,
 • pogarszające się wyniki w nauce,
 • sięganie po alkohol i narkotyki.
 • trudności w koncentracji uwagi;
Share

Leave a Reply