Lęk

Strach, a lęk

Różnica między lękiem, strachem jest istotna. Strach odczuwany jest przed wykonaniem jakiejś czynności czyli realnego zagrożenia, jest to tak zwana reakcja unikania. Lęk natomiast spowodowany jest bez istniejącej przyczyny. Lęk jest stanem psychicznym – zagrożeniem nieistniejącym, związanym z niebezpieczeństwem zewnętrznym lub wewnętrznym. Bardzo często jest on wyolbrzymioną wersją spotykanych przed nami przeciwności losu.

W teorii Freuda lęk działa jako rodzaj sygnału niebezpieczeństwa natury psychicznej, które może się objawić, jeśli nieświadome chęci zostaną zrealizowane.

Strach może mieć następujące postaci:

 1. strach somatyczny – zareagowanie na niebezpieczeństwo,
 2. strach emocjonalny – uczucie dużego przerażenia oraz paniki,
 3. strach poznawczy – dostrzeżenie zagrożenia życia,

Jakie towarzyszą objawy przy uczuciu lęku?

 1. słabość,
 2. spięte mięśnie,
 3. anomalia rytmu serca,
 4. bóle podbrzusza,
 5. nasilające się bóle głowy ,
 6. uczucie gorąca,
 7. skłonność do nadmiernego pocenia się,
 8. rumienienie się lub bladość twarzy,
 9. kłopoty z reakcją i koncentracją, i inne

Jakie rodzaje lęków wyróżniamy?

 1. lęk paniczny – nagłe napady paniki, trudne do przewidzenia , utrata kontroli nad swoimi reakcjami,
 2. lęk GAD (uogólniony) – uczucie napięcia spowodowane konkretną przyczyną ( praca, zdrowie, nauka, występy, zawody sportowe) Osoby takie czują się w pułapce.
 3. lęk społeczny – poczucie obawy wywołane lękiem przed aprobatom społeczną np. grupą ludzi, więcej niż nieśmiałość, lęk przed upokorzeniem,
 4. lęk fobiczny.

Natręctwa to jeden z typów zaburzenia lękowego, w którym kłopotem są:

 • niechciane myśli,
 • obsesje na punkcie jakiejś sytuacji, które uporczywie nawracają i powtarzają się wbrew osobie.

Często osobom z natręctwem towarzyszy myśl że są lub mogą stać się nieczyści, zarażeni, winni, bądź grzeszni. Zachowania kompulsywne przeważnie wiążą się z ponownym sprawdzaniem, myciem, porządkowaniem bądź liczeniem.. Osobom ze schorzeniem obsesyjno- kompulsyjnym bardzo ciężko jest zostawić natrętne zachowania i myśli, mimo że oceniają je one jako nieracjonalne.

Miewasz lęki? Wycisz się razem z preparatemi CaliVita, które nie uzależniają, są naturalne, łatwoprzyswajalne, a przede wszystkim ziołowe, czyli zgodne z naszą naturą!

Uciszenie nerwów
Profesjonalna kuracja
Share

Leave a Reply