Rodzaje depresji

Za przyczynę depresji Freud uważał skierowanie agresji do wewnątrz. Najczęściej ma to miejsce w wyniku poniesionych w dzieciństwie porażek. Brak miłości, rozczarowanie, które zostaje skierowana na samego siebie przyczynia się do występowania depresji.

Rodzaje depresji:

  1. Depresja epizodyczna, która trwa krócej niż dwa lata,
  2. Depresja przewlekła – trwa co najmniej dwa lata, charakteryzuje się remisją co 2 miesiące
  3. Zaburzenia depresyjne, które się nawracają,
  4. Depresja endogenna – uwarunkowana biologicznie
  5. Depresja egzogenna, reaktywna – poprzedzona stresującym wydarzeniem (jednobiegunowa), łagodna oraz ostra,
  6. Depresja poschizofreniczna – przejawia się w epizodzie depresyjnym po psychozie schizofrenicznej
Share

Leave a Reply