Zaburzenia lękowe

Jakie zaburzenia lękowe można wyróżni?

  • Zaburzenia lękowe spowodowane fobią
  • Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne: to zaburzenia, których przyczyn należy się dopatrywać w stresującym wydarzeniu lub utrzymującej się przykrej sytuacji. Zaburzenia te są dezadaptacyjne ze względu na trudny i ostry lub trwający przewlekle stres, który prowadzi do reakcji, które uniemożliwiają skuteczne radzenie sobie i prowokują problemy w funkcjonowaniu społecznym. W tej kategorii mieści się również PTSD.
  • Mijające zaburzenie o znacznym nasileniu, inaczej ostra reakcja na stres, która rozwija się jako wynik na wyjątkowy stres fizyczny lub psychiczny, ustępuje w trakcie kilku godzin lub dni. Stres wywołać może np. katastrofa żywiołowa, wypadek, gwałt, napad, śmierć bliskiej osoby, a szczególnie kilku osób bliskich jednocześnie. Wśród objawów można zauważyć depresję, lęk, rozpacz, pobudzenie, wyłączenie się itp.
  • Zaburzenia występujące w postaci somatycznej: ich najważniejszą charakterystyką są powtarzające sie skargi na objawy fizyczne, uporczywe domaganie się dodatkowych badań, mimo negatywnych wyników we wcześniejszych badaniach. Do objawów zalicza się: utrzymujące się dolegliwości somatyczne przy braku przyczyn lub trwałe przekonanie o obecności choć jednej poważnej choroby (hipochondria), objawy ze strony autonomicznej, jak: przyspieszone bicie serca, drżenie, zaczerwnienienie oraz objawy ze strony układu pokarmowego czy oddechowego (kaszel, hiperwentylacja)
  • Zaburzenia adaptacyjne to sytuacja podczas, której nasz organizm znajduje się w stanie subiektywnego dystresu i zaburzeń psychicznych w czasie adaptacji do istotnych zmian w życiu lub następstw stresującej sytuacji życiowej (np. choroby). Zakłócenia pojawiają sie zazwyczaj w ciągu miesiąca od stresującego wydarzenia lub zmiany. Objawy są zróżnicowane, obejmują nastrój depresyjny, lęk, zamartwianie się, poczucieniezaradności, ograniczoną zdolność wykonywania codziennych czynności,
  • Nerwica natręctw (zaburzenie obsesyjno – kompulsywne): istotną cechą tej choroby są czynności przymusowe (kompulsje) albo nawracające myśli natrętne (obsesje). Niemal zawsze myśli natrętne przeżywa sie z uczuciem przykrości, gdyż zazwyczaj dotyczą treści bezsensownych, agresywnych, obscenicznych, a pacjent bezskutecznie próbuje się im opierać. Przymusowe czynności czy rytuały są zachowaniami typowymi, które się powtarzają; nie sprawiają choremu przyjemności ani też nie doprowadzają do wykonania jakiś konkretnych zadań. Zachowanie to ma zapobiegać jakimś nieprawdopodobnym wydarzeniom, często dotyczącym wyrządzenia przykrości lub zranienia siebie lub kogoś. W nerwicy natręctw wysokoa jest korelacja z depresją i często występuje objaw lęku, przykre uczucie napięcia psychicznego. Zaburzenie zwykle rozpoczyna się w okresie dzieciństwa lub w czasie początku wstępowania w dorosłe życie.
  • Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne): wspólną przyczyną tych zaburzeń jest całkowita lub częściowa strata odpowiedniej integracji między wspomnieniami przeszłości, poczuciem własnej tożsamości, bezpośrednimi wrażeniami i kontrolą ruchów ciała. Sprawność do świadomego i wybiórczego nadzorowania wspomnień jest ograniczona (co może się zmienić nawet z godziny na godzinę). Zaburzenia te są najczęściej ściśle związane z wydarzeniami urazowymi, nierozwiązywalnymi problemami lub zaburzonymi związkami z innymi ludźmi. Charakteryzują się m.in.: amnezją, w przypadku fugi dysocjacyjnej połączoną z wycieczką poza zamieszkiwaną okolicę, stuporem czy transem.

Objawami dysocjacyjnymi lub potocznie nazywanymi objawami histerycznymi to somatyczne objawy psychogenne, wywołane ważnymi czynnikami emocjonalnymi i psychicznymi, powstające i ustępujące poprzez sugestię. Często w takiej sytuacji pacjent tworzy złudzenie innej choroby. Znaczy to, że przez pewną sytuację wywołującą określone emocje, pacjent tak jakby nieświadomie uroił inne choroby, np. „bóle serca”, bóle głowy, bezgłos. Wszystkie te wyimaginowane schorzenia można zwalczyć poprzez odpowiednie zasugerowanie ich nieistnienie/bezzasadność.

Wypróbuj preparaty najnowszej technologi firmy CaliVita, które oprócz tego że są ziołowe i naturalne, potrafią wesprzeć organizm w ciężkich chwilach.

Uciszenie nerwów
Profesjonalna kuracja
Share

Leave a Reply